Spenngassfjær

  • Spennings- og trekkgassfjær

    Spennings- og trekkgassfjær

    Tension & Traction Gas Spring, disse enhetene opererer i motsatt retning av kompresjonsgassfjærer.Monteringsbegrensninger tillater ofte ikke bruk av trykkfjærer;dvs. dører og tilgangspaneler hengslet horisontalt i bunnen og enhver type deksel eller lokk som må åpnes eller lukkes.Strekkgassfjærer fungerer også ofte som strammere på mekaniske sammenstillinger og remdrift.